IFRS News Q3 2016

IFRS News Q3 2016

IFRS News

IFRS News er kvartalsvis nyhetsoppdatering om saker relatert til International Financial Rapportering Standards (IFRS). Aktuelt for deg som ønsker å bli oppdatert på ulike felt der IFRS gjør seg gjeldende.

IFRS News Q3 2016
Download PDF [ 2114 kb ]