IFRS Special Edition 2015

IFRS Special Edition 2015

IFRS News

IFRS News er kvartalsvis nyhetsoppdatering om saker relatert til International Financial Rapportering Standards (IFRS). Aktuelt for deg som ønsker å bli oppdatert på ulike felt der IFRS gjør seg gjeldende.

IFRS Special Edition 2015
Download PDF [ 2086 kb ]