Mariann Hesthag

Teamleder - Autorisert regnskapsfører

Hva er interessant med en jobb i Grant Thornton?

Det mest spennende er at vi ikke er noe vanlig regnskapsbyrå, vi driver mer som en konsulentvirksomhet. Kundemassen består av 60 % utenlandske kunder og det er komplekse problemstillinger vi jobber med hver dag. I tillegg så er mye av kommunikasjonen på engelsk, både på telefon og mail, så jeg føler meg som en del av en global virksomhet. Det var uten tvil det faglige som virket fristende på meg.

Ingen dager er like og jeg lærer noe nytt hver dag. Når jeg sitter med oppdrag, er det ikke alltid like klar fasit på hvordan kundens problemstillinger skal løses.  Dette gjør at jeg må gå analytisk til verks og se hvilke løsninger og råd jeg vil legge fram for kunden. For hvert oppdrag får jeg ny læring og mine analytiske evner styrkes. I neste ledd gir dette meg motivasjon og økt mestringsfølelse. For meg er dette selv kjernen i hvorfor jeg ønsker å jobbe med akkurat det jeg gjør.

Hva får deg til å stå opp om morgenen?

Mange skulle kanskje tro at jeg er et rutinemenneske, gitt valg av yrke, men ironisk nok er jeg absolutt ikke det. Det er viktig for meg å bidra til noe eller for noen. Jeg synes det er spennende å bidra til at bedrifter utvikler seg og styrker næringslivet i Norge. Jeg er glad jeg har en meningsfull jobb å gå til og det får meg ut av senga. 

Hva liker du med Grant Thorntons kultur?

Jeg liker at vi er i vekst og stadig blir flere og større. Det jeg liker best med kulturen i Grant Thornton er fokuset på faglig vekst og utvikling, at vi er bevisst den samfunnsmessig viktige rollen vi har og selvfølgelig det sosiale oss imellom. Vi har med jevne mellomrom ulike sosiale events og det er et veldig hyggelig miljø her.

Hva synes du er spennende med Grant Thorntons framtid?

Vi er i en utfordrerposisjon og ønsker å vokse som selskap. Når vi klarer å vokse så fort som vi gjør, er det utrolig spennende å være med på denne reisen. Avdelingen jeg jobber i har doblet seg siden jeg startet her for to år siden. Det betyr at det stadig skjer organisasjonsmessige endringer som skaper utviklingsområder og karrieremuligheter for oss som jobber her.

Kan du beskrive menneskene som jobber sammen med deg?

Jeg tror jeg vil si «mangfold». Jeg fascineres av hvor forskjellige vi er med tanke på livsfaser, interesser og personligheter, men vi trives veldig godt sammen og vi har noen felles trekk. Jeg synes kollegaene mine er engasjerte, faglig dyktige, trivelige og originale. Det tror jeg treffer ganske godt.