Benedikte Hjertaker

Senior Associate

Hvordan har din første tid i Grant Thornton vært?

Min første tid her har vært veldig spennende. Hos Grant Thornton er det en bratt læringskurve blant de nye, jeg fikk tidlig mye ansvar og det har vært spennende oppgaver helt fra starten av. Oppfølgingen er veldig god og det er en lav terskel for spørsmål. I løpet av den første tiden har jeg lært veldig mye og jeg lærer fortsatt noe nytt hver dag.

 

Kan du beskrive menneskene du jobber med?

Det er utelukkende positive ting å si om mine kollegaer. Det er mange morsomme sosiale arrangementer gjennom hele året og det faglige nivået er høyt ved alle forretningsområdene våre. Jeg opplever at vi i Grant Thornton ser hverandre og har det gøy sammen, men ikke minst at vi gleder oss over hverandres fremgang og at vi driver hverandre til å bli bedre. Arbeidsmiljøet er fantastisk.

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du i Grant Thornton?

Jeg har store muligheter til å påvirke min egen arbeidshverdag og utvikling. De ansatte blir oppfordret til personlig lederutvikling og utvikling av sin faglige kompetanse. Det arrangeres kurs gjennom året og det prates åpent om veien videre, både knyttet til hva jeg ønsker å lære i tiden fremover og hvordan jeg ser for meg min videre karriere.

Vi i Grant Thornton er også en del av et godt internasjonalt miljø. En stor prosentandel av våre kunder er utenlandske og Grant Thornton har selv avdelinger i over 130 ulike land. Dette gir mulighet for fagutveksling på tvers av land og utveksling til ulike Grant Thornton kontorer globalt. I tillegg bidrar det internasjonale miljøet til at jeg står ovenfor mange spennende problemstillinger i arbeidshverdagen.

 

Hva liker du med Grant Thorntons kultur?

I Grant Thornton er det et fokus på at vi skal være Omtenksomme, Relasjonsbyggende, Kunnskapsdelende både ovenfor hverandre og kundene våre, noe jeg syntes at kommer tydelig frem hos oss. Jeg liker det store mangfoldet blant de ansatte og den gode arbeidskulturen vi har. Inntrykket jeg har er at alle ønsker å bidra og å forbedre seg hver dag.

 

Hva motiveres du av?

Jeg liker å lære nye ting - noe jeg får muligheten til hos Grant Thornton hver dag! Jeg motiveres også av ansvar så vel som mestringsfølelsen jeg får når jeg vet at jeg har gjort en god jobb for kundene mine.