Hanne Sletvold

Senior Associate

Hva liker du ved å jobbe hos Grant Thornton?

Det beste med å jobbe hos Grant Thornton er kombinasjonen av et miljø som er både faglig utfordrende og veldig hyggelig og sosialt. Kundeporteføljen vi jobber med er en blanding av både store og små selskap fra flere forskjellige bransjer. Man får innsikt i bedriftenes økonomiske prosesser og rutiner og lærer på kort tid mye om næringslivet. Gjennom det første året har vi fått ta del i alle faser av revisjonen og på flere kunder får man også tidlig ansvar for å følge opp større deler av revisjonen selv. Gjennom revisjonen får vi ta del i komplekse problemstillinger, vi jobber mye i team og har tidlig kundekontakt. Dette har jeg lært utrolig mye av. Det er inspirerende å jobbe tett på kundene, hjelpe de med deres utfordringer og på denne måten bygge relasjoner.

 

Kan du beskrive menneskene du jobber med?

Grant Thornton har et veldig godt arbeidsmiljø med mange engasjerte og dyktige mennesker. Fordelt på de ulike forretningsområdene har selskapet et fagmiljø som holder et høyt faglig nivå. Det er også god kultur for å dele kunnskap og det er enkelt å spørre andre om hjelp. Det er bra engasjement blant de som jobber her og det er høy oppslutning om de ulike sosiale arrangementene som arrangeres gjennom året. Det er et veldig hyggelig miljø og vi har det mye morsomt sammen, både på jobb og utenom.  

 

Hvordan har din første tid i Grant Thornton vært?

Min første tid i Grant Thornton har vært preget av en bratt læringskurve med mange varierte arbeidsoppgaver. Helt fra starten av har jeg blitt gitt mye ansvar, men også god oppfølging underveis. Jeg har blitt gitt nye utfordringer gjennom hele det første året og til neste år vil vi nok også få nye ansvarsområder. I tillegg til en bratt læringskurve faglig sett, har det også vært et år fylt med mange sosiale arrangementer. Gjennom det første året har vi både hatt mulighet til å delta på ulike eventer rettet mot næringslivet og på ulike skolearrangement. Grant Thornton har en sosialkomité som arrangerer hytteturer, lønningspils og andre aktiviteter. Gjennom året har det også vært ulike sportslige innslag, blant annet klatring, Holmenkollstafetten og fellestreninger. I Grant Thornton jobber det veldig mange engasjerte og positive mennesker, noe som gjenspeiles i et aktivt miljø.    

 

Hvilke utviklingsmuligheter har du i Grant Thornton?

Det er lagt til rette for god opplæring og personlig fag- og lederutvikling i Grant Thornton. Når man starter gjennomgår man et opplæringsprogram hvor man blir kjent med metodikken og de ulike verktøyene vi bruker. Det arrangeres også jevnlig interne og eksterne kurs om ulike temaer man kan delta på. Etter å ha jobbet noen år har man mulighet til å ta MRR for å bli autorisert. Grant Thornton er en del av et stort internasjonalt nettverk, noe som også gjør det mulig å ta et år med utveksling til et kontor i et annet land.