Er du i samsvar med GDPR?

I mai 2018 trår EU’s nye personvernregler GDPR i kraft. GDPR kommer till å innebære att det stilles en rekke nye krav for behandling av virksomhetens personopplysninger.

GDPR stiller høyre krav til informasjonssikkerhet, dokumentasjon og behandling av personopplysninger. I tillegg gir GDPR større rettigheter og innsynsmuligheter til personer som det er lagret informasjon om.

De virksomheter som ikke klarer å leve opp till GDPR’s krav løper en risiko for både svekket omdømme og høye bøter.

Våre erfarne rådgivere innen vil kunne bidra til at din virksomhet kommer i samsvar med GDPR’s regelverk.

Partner Kristian Nørstebø Kontakt Kristian