Er du GDPR- Compliant?

EU’s nye personvernregler GDPR vil mest sannsynlig tre i kraft i Norge fra 1 juli 2018. Innføring av GDPR vil medføre at det stilles en rekke nye krav til behandling av personopplysninger i bedrifter.

Det vil stilles høye krav til behandling, sikring og oppbevaring av personopplysninger. I tillegg vil GDPR gi større innsynsmuligheter til personer som det er lagret informasjon om.

De virksomheter som ikke klarer å leve opp till GDPR’s krav løper en risiko for både svekket omdømme og høye bøter.

Våre erfarne rådgivere vil kunne bidra til at din virksomhet kommer i samsvar med GDPR’s regelverk.

Partner Jan Møller Kontakt Jan