article banner

Merverdiavgift, toll og særavgifter

Minimer risikoen og reduser selskapets kostnader med riktige råd

Minimer risikoen og reduser selskapets kostnader med riktige råd

Merverdiavgift

Nesten hver transaksjon i en bedrift krever håndtering av merverdiavgift. Reglene kan virke kompliserte og feil håndtering kan innebære unødvendige kostnader for din virksomhet.

Våre spesialister har lang erfaring og deler sin kunnskap slik at du kan ta raske beslutninger og utvikle god praksis. Foruten rådgivning, bistår vi i prosesser for retten og håndterer utfordringer ved kjøp og salg av selskaper. Vi kan også hjelpe deg med en gjennomgang av kontrakten for å unngå negative skattemessige konsekvenser.

Gjennom tett samarbeid med våre kolleger i Grant Thornton International, kan vi også gi råd innen internasjonal handel og skatteregler i andre land.

Toll og avgifter

Reglene om toll og avgifter er kompliserte og endres ofte. Med en god forståelse av reglene og praksis av disse, kan selskapets risiko minimeres og kostnadene reduseres.

Det er store muligheter for forenkling av prosedyrer og reduksjon eller fritak, noe som gjør det lurt å ta hjelp av våre spesialister. Vi hjelper din bedrift å spore og administrere de relevante toll- og avgiftsregler og bistår i kontakten med myndighetene.

En optimalisert fortolling tar hensyn til blant annet logistikk, prismodeller og andre skatter. Vi hjelper din bedrift å utvikle gode tollprosedyrer og utarbeider forslag til kostnadsbesparelser i tollhåndteringen.

Når det gjelder særavgifter, kan vi bistå med blant annet forespørsel om refusjon og beregning av skattegrunnlaget.