Få skatteråd innen alle viktige områder for ditt selskap

Lovgivningen rundt selskapsbeskatning og praktiseringen av denne er i stadig endring. Vi holder deg oppdatert slik at du kan unngå problemer og utnytte de skattemessige fordeler som finnes.

 

list item with text on the right

Ideelle organisasjoner og stiftelser

Å handle riktig i skattespørsmål gir resultater.

Skattereglene som gjelder for ideelle organisasjoner og stiftelser er skiftende og vanskelig å tolke.

Kravene for å få skattefritak er vanskelige å forstå og anvende. I tillegg er det en rekke spesielle regler for beskatning av næringsinntekt, bidrag, medlemsblader, eiendom med mer. Feil håndtering av skatt og merverdiavgift kan medføre unødvendige kostnader for organisasjonen.

list item with text on the right

Fast eiendom

Å eie, kjøpe og selge fast eiendom innebærer en rekke muligheter, men også risikoer. Vi hjelper deg å unngå vanlige feil og finne de beste løsningene.

Inntektsbeskatning

Som eier av fast eiendom står du hele tiden overfor en rekke skattespørsmål. Vi kan hjelpe med strategier og prosedyrer for å unngå feil og unødvendige skattekostnader.

Transaksjonsbeskatning

Ved kjøp og salg av fast eiendom oppstår en rekke spørsmål om valg av salgs- eller kjøpsstruktur og håndtering av transaksjonskostnader. Vi hjelper deg med analyser og strukturering for å unngå uforutsette eller feilaktige skattekonsekvenser.

Beskatning i prosjekter og utbygginger

Prosjekter, utnyttelse og etterfølgende transaksjoner innebærer en rekke skatteeffekter. Vi vil hjelpe deg å unngå uforutsette utgifter knyttet til skatt, transaksjonsskatt, dokumentavgift og merverdiavgift.

Dokumentavgift

Dokumentavgift belastes på kjøp av fast eiendom. Vi hjelper deg å analysere ulike oppkjøpsmuligheter og deres virkning på dokumentavgiften.

Due Diligence

Due Diligence utredninger utføres rutinemessig før oppkjøp, ulike finansieringsstruktur og børsnoteringer. Vi hjelper deg med gjennomføringen for å unngå uforutsette eller feilaktige skattekostnader.

Merverdiavgift

Ettersom merverdiavgiften er spesielt kompleks for eiendom, besitter våre team alltid kompetanse innen merverdiavgift.

list item with text on the right

Skatterådgivning i forbindelse med kjøp og salg

Aksje-/selskapserverv/salg, fusjoner og fisjoner krever spesialkunnskap innen ulike deler av skatteområdet. Våre spesialister har lang erfaring med transaksjonsrelatert rådgivning. Vi kan hjelpe deg og ditt selskap med blant annet:

·        Due diligence oppdrag

·        Skattestrukturering i forbindelse med kjøp eller salg av virksomhet/aksjer

·        Skatterådgivning i forbindelse med børsnotering

·        Avtalespørsmål

I forbindelse med transaksjoner samarbeider vi med andre spesialister i Grant Thornton for å levere en helhetlig løsning. Det skaper merverdi for deg som kunde. Ved behov, samarbeider vi også med kollegaer fra vårt internasjonale nettverk.

list item with text on the right

Reorganiseringer og insentivprogram

Hva skjer skattemessig ved en omstrukturering?

Ofte finnes flere forslag til løsninger – alle med ulike skatteeffekter. En forretningsmessig god løsning kan være en skattemessig katastrofe. Vi utreder konsekvensene i god tid før beslutningene tas, for å finne den beste løsningen for din virksomhet.

 Vi hjelper ditt selskap å utforme og innføre insentivprogram til nøkkelpersoner.

 Våre rådgivere utvikler helhetsløsninger innen ulike insentivprogram. Vi tar frem beslutningsgrunnlag og juridiske handlinger samt uformer et passende program.

list item with text on the right

Et eierskifte krever god planlegging

Et generasjonsskifte er komplekst. Vi støtter deg med forretningsrådgivning, verdivurdering av kunnskap, regnskapsmessige problemstillinger, skatterett og familierett.

Selskapets ledelse og organisasjon må være forberedt for en endring av eierskap, og det må være forankret i hele familien. En endring i eierskap stiller store krav til bedriftens ledelse, og kan ofte bety en stor personlig og følelsesmessig justering for eieren. Hvis det oppstår overføring innen familien, er det også viktig å forberede finansiering av overføring av eierskap.