article banner

Aktuelle satser

Husk at du til enhver tid kan finne informasjon om viktige datoer, satser for renter, diett, kjøregodtgjørelse med mer på våre nettider under Aktuelle satser.

Her finner du oppdaterte satser