M&A og selskapsrett

Hensiktsmessig struktur og selskapsform er viktig både ved etableringen av et nytt selskap, omorganisering og transaksjoner. Skatte- og avgiftsmessige forhold er også sentralt å ta i betraktning. Virksomheter må løpende gjøre vurderinger og ta beslutninger i tråd med selskapsretten, herunder utarbeide nødvending dokumenter, avtaler, protokoller og gjennomføre registreringer.  

I Grant Thornton har vi selskapsrett som en del av vår kjernekompetanse og våre jurister har lang erfaring både fra advokatbransjen og fra skattemyndighetene.  

Vi bistår bl.a. med:  

  • Due diligence – skatt og avgift
  • Fusjoner og fisjoner 
  • Valg av foretaksform​ 
  • Stiftelse av aksjeselskap
  • Registrering av Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)
  • Avvikling av selskap​ 
  • Transaksjoner mellom nærstående ​ 
  • Kapitalforhøyelse
  • Kapitalnedsettelse