Uavhengig gjennomgang gir trygghet og reduserer risiko

Vi vil hjelpe deg med din revisjon. Grant Thornton har lang erfaring i eierstyrte bedrifter, nasjonale og internasjonale selskaper, offentlige og ideelle organisasjoner. Med vår kompetanse, kan du minimere risikoer, være trygg på dine beslutninger og fokusere på kjernevirksomheten.

Grunnlaget for arbeidet til revisor er å gjennomføre en uavhengig gjennomgang av bedriftens virksomhet. Det skaper trygghet i bedriften og troverdighet hos eksterne interessenter, - som kunder, kreditorer, investorer, leverandører og myndigheter.

Regelverket for selskapers revisjon påvirker alle typer virksomheter. Ved å forutse hva som kan gå galt, gjennomføre effektive kontroller og minimere risiko, er det mulig å unngå uønskede overraskelser. Våre revisorer har dyptgående kunnskap om endringer i markedet og de gjeldende regler og arbeider kontinuerlig med å gjennomgå våre kunders virksomhet og kontroller.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Beretning og andre bidrag som valgt revisor
  • Begrenset revisjon og avtalte kontrollhandlinger
  • Operasjonell revisjon som intern revisor
  • Evalueringer av intern kontroll, herunder IT-kontroller
  • Kontroll av bedriftens etterlevelse av regler og rutiner (”compliance”)
  • Attestasjoner til myndigheter
  • Attestasjoner til banker, långivere, forsikringsselskaper og lignende
  • Rapport og andre bidrag som bo-revisor

Revisjon

Internasjonal revisjon

Forretningsrettet og kvalitetssikret revisjon, uansett hvor i verden du befinner deg

Andre revisjonstjenester

Revisjonsoppdrag basert på dine spesifikke behov

Tydelig, direkte og nyttig rapportering

Tydelig, direkte og nyttig rapportering