Forretningsrettet og kvalitetssikret revisjon, uansett hvor i verden du befinner deg.

Vi har svært mange kunder med et internasjonalt tilsnitt. Dette gjør at vi løser dine revisjonsutfordringer over hele verden. Våre revisjonsspesialister i vårt International Business Center kombinerer internasjonal erfaring med teknisk ekspertise. Vi tror at en ærlig og tydelig kommunikasjon skaper en bedre tilpasset revisjon.  Vår erfaring med koordinering av internasjonale oppdrag, lokal ekspertise og internasjonale kontakter gir deg trygghet i revisjonsprosessen.

Internasjonale standarder og felles metodikk

I Grant Thornton følger alle nasjonale revisjonsfirmaer internasjonale standarder for revisjon og vi jobber på samme måte gjennom en felles metodikk. Dette medfører en høy kvalitet på våre tjenester, uavhengig av hvor i verden du gjør dine forretninger. Ved å ta hensyn til områder som må håndteres så snart de er identifisert – uavhengig av lokasjon - kan du som kunde unngå overraskelser og iverksette tidsmessige tiltak.