Revisjonsoppdrag basert på dine spesifikke behov.

Våre revisorer bistår deg med alle typer attestasjonsoppdrag eller granskningsoppdrag, både i rollen som valgt revisor eller som uavhengig oppnevnt revisor for en spesialoppgave.

Gjennomgang av spesielle avtaler

Når vi får i oppdrag å utføre gjennomgang av spesielle avtaler eller transaksjoner, omfatter det å gjøre veldefinerte prosedyrer samt å rapportere faktiske observasjoner eller konklusjoner til deg som kunde.

Et vanlig eksempel er når du øker egenkapitalen i selskapet ditt med innskudd i annet enn penger (tinginnskudd).

Andre attestasjoner fra revisor

Det finnes et antall andre attestasjoner som etterspørres i forbindelse med revisjon, blant annet som skrevet i selskapsloven om ekstraordinært utbytte, fisjon og fusjon. Et annet eksempel er attestasjon som kreves av en bransjeorganisasjon eller annen avtalepart om for eksempel medlemstall.

Uansett hvilken type revisjon eller attestasjon som er aktuelle for ditt foretak, så bistår vi slik at du og ditt foretak kan føle dere trygge.