Likningspapirer og årsregnskap skal leveres av regnskapspliktige selskap. Uansett hvilken type virksomhet du driver i Norge, skal myndighetene ha opplysninger om driften og gjeldende regnskapstall.

Det er viktig at du er trygg på at gjeldende lover og regler er ivaretatt. Våre rutiner for kvalitetssikring er godt innarbeidet gjennom lang erfaring og gode systemer.

Særlig ved fravalg av revisjon vil vår kompetanse være avgjørende.

Khalil Fakher
Manager - Statsautorisert regnskapsfører
Khalil Fakher