Nye muligheter og økt kvalitet som resultat av digitalisering i regnskapsbransjen

Det har vært mange negative spådommer i media den siste tiden om hvordan digitalisering vil påvirke regnskapsbransjen. Det er ingen tvil om at mange av våre oppgaver er - og vil bli - automatiserte over tid. Vi i Grant Thornton ser på dette som en mulighet til å levere tjenester som vil knytte tettere bånd mellom oss og våre kunder. 

Med endringer kommer også behov for nytenkning, noe vi ser på som en stor fordel for både bransjen generelt og ikke minst for våre kunder.

Vi som regnskapsførere er i en unik posisjon hvor vi besitter viktig og detaljert informasjon om den daglige driften til våre kunder. Dette danner en solid plattform for økt samarbeid utover de generelle tjenestene vi leverer, og gjør at vi vil kunne tilby rådgivningstjenester til de.

Vi ønsker at våre kunder skal lykkes, og vi har mye å bidra med for at de skal oppnå sitt potensial for vekst!