Legger du til rette for at dine ansatte skal trives og prestere best mulig?

Vår avdeling innen People & Culture kan hjelpe deg med å tiltrekke, utvikle og beholde dine medarbeidere. 

Vi benytter en modell som visualiserer ansattreisen og som tar for seg ulike steg som en ansatt går igjennom i løpet av et ansettelsesforhold. Gjennom tilrettelegging av en god ansattreise vil man kunne tiltrekke seg de beste hodene, videreutvikle sine ansatte til å nå sitt potensial og beholde motiverte og høyt presterende ansatte.

Om du ønsker å oppnå gode bedriftsresultater gjennom å fokusere på mennesker og kultur, kan vår avdeling innen People & Culture bistå deg. Bare ta kontakt med oss om du vil høre mer om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift.

Les mer om de ulike prosessene og verktøyene vi tilbyr for å hjelpe din bedrift med å kartlegge og forbedre din ansattreise.

People & Culture

Rekruttering

Vi i Grant Thornton kan hjelpe deg med å tiltrekke og ansette de riktige menneskene for din bedrift. Gjennom en suksessfull rekrutteringsprosess vil din organisasjon få rekruttert de mest attraktive kandidatene, som i tillegg deler de samme verdiene som organisasjonen.

Onboarding

Ansatte som opplever stor grad av sosialisering, mellommenneskelige forhold og involvering fra første stund vil trives bedre og prestere bedre. Det er også større sannsynlighet for at de blir lenger i selskapet da de opplever en sterkere tilknytning. Vi kan hjelpe deg med å forbedre din onboardingsprosess.

Offboarding

Offboarding er en god, ofte uutnyttet og glemt kilde til kunnskap. En velutformet offboarding skaper gjensidig respekt mellom ansatt og bedrift, samt styrker bedriftens omdømme som arbeidsplass. Vi i Grant Thornton kan hjelpe deg med utvikling og forbedring av offbordingsprosesser.

Feedback

Medarbeidere som føler seg sett og verdsatt vil prestere bedre, noe som vil komme kunder og organisasjonen til gode. En trygg tilbakemeldingskultur hindrer turnover, fører til økt kundetilfredshet og utvikler hele organisasjonen. Vi kan hjelpe deg med å bygge en god tilbakemeldingskultur.

Administrativ HR

Vi i Grant Thornton kan hjelpe deg med administrative oppgaver innen HR. Har du en spesiell case eller trenger HR bistand i en periode kan vi komme inn og hjelpe deg. Vi kan også forenkle prosesser og rutiner, tilpasse lovverk knyttet til HMS og sette opp maler knyttet til din organisasjon.