God intern kontroll og styring er viktig for alle typer selskap.

Vi vil sørge for at ditt selskap har en god og klar virksomhetsstyring, med fokus på det som er viktig hos dere. Budsjettering, analyser, lønnsomhetsvurderinger og rapportering vil bli ivaretatt på en god og effektiv måte. Oppgavene kan utføres ute hos dere som kunde, eller fra våre lokaler i Kirkegata i Oslo.