Som styremedlem i et sameie eller borettslag kan det være mange oppgaver å ta stilling til. Med vår bistand får dere en god samarbeidspartner som ivaretar den forretningsmessige driften på en god og betryggende måte, både i henhold til gjeldende regler og deres ønsker.

Som forretningsfører håndterer vi hele eller deler av den daglige forvaltningen av eiendomsselskapet eller eierseksjonssameiet:

- Utfakturering av husleie og felleskostnader.

- Oppfølging av innbetalinger av husleie og felleskostnader.

- Håndtering av post og videreformidling av nødvendig informasjon til styret og eiere.

- Den daglige kontakten med leietakere, seksjonseiere, leverandører og det offentlige.

- Innsending av offentlige oppgaver.

- Deltakelse på sameiermøte.

- Bistand ved utleie.

Inger-Lise Hermansen
Senior Manager - STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRER
Inger-Lise Hermansen