Skatt og avgift

Grant Thornton er et globalt nettverk og gjennom nettverket bistår vi virksomheter med skatt- og avgiftsmessige problemstillinger i andre land og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge. 

Skatt og avgift er komplekse områder som stadig er i endring. Det er områder som stiller høye krav til kombinasjonen av juridisk spisskompetanse og kommersielle forståelse. Riktig rådgivning innen skatt og avgift er av stor økonomisk betydning for alle virksomheter uavhengig av størrelse.

I Grant Thornton har vi skatte- og avgiftsrådgivning som en del av vår kjernekompetanse og våre jurister har lang erfaring både fra advokatbransjen og fra skattemyndighetene.   

Lars Pløen
Partner - Head of Tax & Legal services
Lars Pløen