article banner

Legitimering

list item with text on the right

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Grant Thornton fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss. I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler.

Steg 1 – firmalegitimering

Steg 2 – personlegitimering