list item with text on the right

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Grant Thornton fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss. I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler.

Steg 1 – firmalegitimering

Steg 2 – personlegitimering