Vi bidrar til et sunt og verdiskapende næringsliv

Vår forretningsidé er å være en ledende rådgiver for dynamiske selskaper. Med det bidrar vi til å fremme et verdiskapende og sunt næringsliv.  

Merkevareløftet vårt er å realisere potensialet for vekst hos våre kunder, våre medarbeidere og for samfunnet.  Det å bidra til et sunt, solid og bærekraftig næringsliv definerer både vår rolle i samfunnet, vårt samfunnsansvar – og er årsaken til at vi eksisterer som selskap.

Grant Thornton Norge er en selvstendig og uavhengig medlemsbedrift i Grant Thornton International Ltd. Vårt arbeid med samfunnsansvar refererer til medlemsorganisasjonen i Norge.

Partner Frode Andersen

Partnerskap med Ungt Entreprenørskap

Flere gründere, økt innovasjon og ny teknologi er en forutsetning for vår fremtidige velferd og verdiskaping. Grant Thornton Norge ønsker å bidra til et godt og sunt næringsliv i dag og for fremtiden. Vi har derfor inngått et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 

I samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører, er Ungt Entreprenørskaps formål å:

  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  • Stimulere til samarbeid over landegrensene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Grant Thorntons merkevareløfte er nettopp å realisere potensialet for vekst i mennesker, samfunn og bedrifter. Dette sammenfaller godt med vårt partnerskap med Ungt Entreprenørskap. Kompetanseoverføring er viktig for å realisere vekst og vårt mål er at partnerskapet på sikt skal bidra til å skape verdier for både den enkelte, for samfunnet og for nye bedrifter.

Ansvarlig arbeidsgiver

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. De skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø, både i egne kontorer, og i de miljøene hvor våre medarbeidere utfører oppgaver. Vi skal være en arbeidsplass som er preget av likeverd, mangfold og respekt for den enkelte medarbeider.

Miljøansvar

Grant Thornton vil bidra til å beskytte miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi prioriterer miljøvennlig drift og aktiviteter gjennom bruk av riktige produkter og tjenester i samsvar med lover og forskrifter, og gjennom å stille krav til våre leverandører.