Vi tilbyr deg og din bedrift skreddersydde finansielle tjenester og regnskapsførsel. Vi vurderer helheten i din bedrifts regnskaper, leverandørgjeld, kundefordringer, mva-regnskap og pliktige rapporteringer.

Vårt omdømme baseres på den kvaliteten vi leverer i vårt arbeid. Derfor sikrer vi at det alltid er samsvar mellom relevante krav i norske regelverk, og tjenestene tilpasset din bedrift.

Inger Johanna Ystanes
Senior Manager - Statsautorisert regnskapsfører
Inger Johanna Ystanes