Bli bedre med LEAN-business.

Utvikle og få overblikk over din virksomhet eller forretningside med å bruke vårt digitale LEAN-business verktøy. Modellen fokuserer på de tre perspektivene eie, styre og lede. Å tenke på virksomhet på denne måten skaper man en langsiktig utvikling. Ved å bruke modellen får du fokus blant annet på disse spørsmål:

Hva vil du som eier? Hvorfor gjør du som du gjør?

Hvilke resurser trenger du for å oppnå det du vil?

Hva er din forretningside og har du en god forretningsmodell?

Hvilke risikoer finnes og hva trenger du for å nå dine mål?

Modellen hjelper deg også at sette mål og utvikle tiltak som kan realisere din plan.