Bærekraft!  


Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. FN har definert 17 mål for en bærekraftig utvikling av den verden vi lever i dag.

Det handler om entreprenørskap, læring og innovasjon for å drive bærekraftig endring. Det handler om at vi alle kan være med på å finne løsninger på de globale utfordringene og de enorme forretningsmulighetene disse gir.

FN Sambandet kommer! Pure Consulting kommer! Storebrand kommer! Kommer du?

 

Seminaret er gratis, men med begrensede plasser!

Program
08:00 Mingling og enkel servering

08:30 Velkommen v/Jan Møller, Managing Partner i Grant Thornton Norge

08:35 Om FNs bærekraftmål og bakgrunnen for disse v/ Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet

08:55 Viktigheten av bærekraft og Shared Values i bedrifters utviklingsarbeid v / Emilie Olderskog i Pure CSR.

09:15 Slik jobber Storebrand med bærekraft v/Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef for bærekraft i Storebrand.

09:35 Oppsummering i samtale med foredragsholderne ved daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo, Siv Elin Dammen
 
Vi avslutter litt før kl. 10:00 slik at det er mulig å rekke videre til nye avtaler.

Om foredragsholderne:
Rune Arctander Rune Arctander er assisterende generalsekretær i FN-sambandet. FN-sambandet jobber aktivt med å sette FNs bærekraftsmål på agendaen i ulike sektorer i Norge. I tillegg er Rune aktiv i flere sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet som nestleder i det globale styret til Amnesty International og styreleder i Forum for utvikling og miljø.
Emilie Olderskog Emilie er partner og seniorrådgiver i Pure. Hun har 13 års operativ og strategisk erfaring fra nordisk reiselivsbransje, blant annet med å bygge opp og systematisere bærekraftarbeidet i Nordic Choice Hotels. De siste fire årene har Emilie jobbet i Pure, og bidrar der med sin kompetanse innen etikk, kulturbygging, sosial innovasjon, kommunikasjon og et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv. Utvikling av bærekraftstrategier med bruk av FN sine nye bærekraftsmål er en viktig del av rådgivningen som gis.
Harald Martens Holm Harald Martens Holm er kommunikasjonssjef for bærekraft i Storebrand. Han har jobbet i Storebrand siden 2012, og har vært involvert i Storebrands arbeid med bærekraft siden 2014. Hans arbeid med bærekraft omfatter både markedsføring, salg og kapitalforvaltning. Holm har tidligere jobbet for Miljøverndepartementet og er utdannet ved Norges Handelshøyskole.

Stine Vikesland
  • Vinterhagen
  • Sentralen
  • Øvre Slottsgate 3 (Oslo sentrum)
Tel: +47 92 42 15 33 Contact: