article banner
Women in business

Women in business 2019

Resultatene fra Grant Thornton-rapporten (IBR) viser at andelen kvinner i ledende stillinger i verden har økt til 29 prosent. Samlet sett har veksten vært 10% de siste 15 årene, hvorav halvparten (5%) de siste 12 månedene.

Disse tallene er veldig oppmuntrende og en god indikasjon på at spørsmålet om likestilling vil bli tatt seriøst av selskapene også. Eksterne faktorer som organisasjonens økende gjennomsiktighet, rapporter om kjønnssammenheng og offentlig diskusjon som #MeeToo-fenomenet har tydeligvis oppfordret bedrifter til å gjøre den nødvendige forandringen, sier Francesca Lagerberg, Grant Thornton International.

Men over hele verden er kun 15% av selskapets ledere kvinner. Til tross for at antall kvinner i ledende stillinger har økt, er kvinner fortsatt relativt få som konsernsjefer og styreformann. 

Lagerberg sier at til tross for at det har vært mye kjønnsdiversitet så langt har endringen vært langsom."Det er håpet at den sterke veksten i antall kvinner i ledende stillinger ikke bare ville være en midlertidig reaksjon på det nåværende sosiale klimaet, men at lignende utviklinger vil bli sett i de kommende årene."

"Hvis vi ønsker å se antall kvinner i ledende stillinger fortsetter å vokse, trenger vi mer bevisst handling, og her spiller ledere en viktig rolle. Retningslinjer som vektlegger likestilling i karriereutvikling, upartiskhet i rekruttering og fleksibilitet på jobben, kan ikke opprettes bare for visjonens skyld. For å gjøre betydelige fremskritt må retningslinjene følges, implementeres og overvåkes jevnlig for å måle effektiviteten og identifisere når de kan knyttes til ledelsens engasjement. I dette tilfellet vil en virkelig inkluderende kultur bli opprettet, sier Lagerberg.

 

Internasjonal forretningsrapport

Grant Thornton Report (IBR) er en internasjonal studie som utforsker synspunkter og forventninger på over 10 000 selskaper hvert år fra 35 land. Spørreskjema oversettes til lokale språk og undersøkelser gjennomføres både som telefonintervjuer og som nettbaserte undersøkelser. Både børsnoterte selskaper og privateide selskaper deltar i IBR-studien. Ledere, styremedlemmer og andre ledende ansatte fra alle næringer ble intervjuet for forskning. Undersøkelsen ble gjennomført i november 2018.