article banner
Grant Thornton Informerer 1/16

Grant Thornton Informerer 1/16

Leder

Teknologi og fremtidens arbeidsmarked var temaet for årets NHO konferanse
i januar. Et viktig budskap var at det store teknologigjennombruddet
verden nå står over for, gir enorme muligheter for verdiskaping. Digitaliseringen
i næringslivet har allerede snudd verdikjeder på hodet. Den har skapt nye
forretningsmodeller, som den såkalte delingsøkonomien, med store følger for
blant annet avisene, hotellnæringen og varehandelen.


Delingsøkonomien er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester
eller leier ut eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett. På
plattformene kobles tilbydere og kunder gjennom praktiske og enkle løsninger
for kommunikasjon og betaling.


De mest kjente selskapene er Airbnb.com og Uber.com, men det finnes
mange andre store aktører. Selskapene opererer innenfor mange bransjer og
det skjer en rask utvikling på området. Av norske selskaper kan nevnes Nabobil.
no og Nimber.com.


Delingsøkonomien har opplagte fordeler, blant annet en bedre ressursutnyttelse
både for selger og kjøper av tjenester. Disse fordelene blir ikke borte
fordi bransjen reguleres i tråd med andre aktører i næringslivet. Men hvordan
er egentlig bestemmelsene for beskatningen av denne typen inntekter?
Finansminister Siv Jensen har uttalt at departementet vil se nærmere
på dette, og i januar møttes blant annet Skatteetaten og Uber for å finne
løsninger for beskatning av Ubers tjenester. Inntil videre vil imidlertid alminnelige
regler gjelde, og dette kan vi lese mer om i artikkelen «Skatt i delingsøkonomien».


I Grant Thornton har vi også digitale nyheter å by på denne våren. I februar
lanserte vi denne nye nettsiden. Vi håper den skal gjøre det enkelt for deg som kunde og interessent å få oversikt over vår kompetanse og tjenester. I tillegg har vi åpnet vår egen bedriftsside på LinkedIn, som vi håper du vil følge.


Vi ønsker å komme i tettere dialog med deg som kunde,
slik at vi til enhver tid kan møte dine behov, gi deg innsikt og
relevante nyheter som gjelder din bransje og som vil hjelpe din
bedrift vokse videre. Vi gleder oss, og tar gjerne imot både ris
og ros underveis.


God lesning!


Frede Baumann
Partner
Grant Thornton