article banner
Grant Thornton Informerer 1/20

Grant Thornton Informerer 1/20

Kjære leser!

AI (kunstig intelligens) og digitalisering er i ferd med å endre mange bransjer inkludert regnskaps- og revisjonsbransjen. Undersøkelser viser at nettopp regnskaps -og revisjonsbransjen kanskje er de som i størst
grad vil påvirkes av digitalisering og automatisering.

Digitalisering er definitivt en viktig forutsetning som definerer fremtidens arbeidsliv og det er viktig å utdanne teknologer og eksperter som kan utvikle ny teknologi som skal hjelpe oss mennesker.

Hva skal vi som ikke er teknologer og programmerere jobbe med og hva blir viktig innhold i fremtidens arbeidsliv? Det er en del behov som roboter og AI fortsatt har en lang vei å gå for å utkonkurrere oss mennesker på.


Empati, emosjonell kompetanse og relasjonskompetanse (Soft Skills) er definitivt områder der vi mennesker har en betydelig konkurransefordel! Digitaliseringen gjør det mulig for oss å ha større fokus på verdiskapende
aktiviteter – hvor menneskelige egenskaper settes i fokus.


Det at teknikk og AI kommer til å frigjøre arbeidsoppgaver fra oss og vil gjøre at vi trenger å ha større fokus på menneskelige egenskaper, er noe som gang på gang bekreftes av talspersoner innen teknologibransjen.
Gjennom diskusjoner med representanter for utdanningsinstitusjoner og samtaler med økonomistudenter har jeg forsøkt å få forståelse for om
utdanningsprogrammene som tilbys og gjennomføres er tilpasset behovet for fremtidens arbeidsliv. Noe som overrasket meg i disse samtalene var at det er ubetydelige endringer i forhold til da jeg selv studerte for mer enn 30 år siden. Programmene som tilbys er fortsatt uten innslag av organisert og målrettet læring og utvikling knyttet til de kompetanseområdene
hvor vi mennesker er unike, nemlig relasjons- og emosjonellkompetanse. Spørsmålet er om vi fokuserer på fortidens og nåtidens kompetansebehov istedenfor fremtidens kompetansebehov?

For meg tyder mye på at vi legger alt for liten vekt på fremtidens behov i våre høyskole- og universitetsutdanninger.


Jeg håper du finner denne utgaven av Grant Thornton informerer både interessant og nyttig. Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller bistand, nøl ikke med å ta kontakt med oss.

God lesning!
Frode Andersen
Partner
Grant Thornton Norge