article banner
Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 2/19

Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for de fleste er det kun uker igjen før en velfortjent ferie kan starte. Sommeren er den årstiden som i vår profesjon gjerne er blitt ansett som en rolig tid, men sommeren er også den tiden som gir mulighet for rekreasjon og refleksjon.

Dette er en tid for å stille de store spørsmålene som:
Hvorfor driver jeg denne virksomheten? Mange eiere og ledere har mistet synet av sine egne og virksomhetens mål, daglige gjøremål skygger for hva de egentlig vil. Hvis man ikke lenger klarer å sette ord på eller forklare hvorfor man driver virksomheten, vil motivasjon, engasjement og innsats svekkes.


Da er det på tide å ta et skritt tilbake og sette av tid til å reflektere over hvor du er, hvor du skal, hva som hindrer deg fra å nå målet og hvor mulighetene ligger. Men det aller viktigste spørsmålet å reflektere over er hvorfor du vil drive med akkurat det du gjør nå.


Å sette av tid til nødvendig ettertanke og refleksjon for å utvikle deg som leder, eier og virksomheten til neste nivå blir ofte prioritert bort. Vi i Grant Thornton tror at det å tenke igjennom disse spørsmålene er startpunktet både for din egen og virksomhetens vekst og utvikling.

I Grant Thornton Owner’s Room får du mulighet til å reflektere rundt din og virksomhetens situasjon sammen med en av våre business coacher, ofte kan en kort samtale starte gode refleksjoner som setter i gang utviklings- og vekstprosesser.


Det er viktig å tenke over både din egen og selskapets situasjon. Selskapets vekstreise er en sentral del av Owner’s Room-samtalen og har som hensikt å utfordre ledere og eiere til å sette tydelige vekst og utviklingsmål for virksomheten.
Gjennom å vurdere elementer som må være på plass for å kunne oppnå vekst og utvikling i din situasjon, vil man tydeligere se hvor utfordringene og mulighetene ligger.

Eksempelvis kan områder som ofte begrenser vekst være; eiere med ulike og uklare mål, finansiering og utfordringer knyttet til å beholde nøkkelpersonene. Er man i stand til å ta vare på og utvikle selskapets sterke sider og samtidig håndtere de utfordringene man står overfor vil alt ligge til rette for at både virksomheten og involverte personer når sitt potensial!


Ta kontakt for en uforpliktende samtale i vårt Owner’s Room. Vi blir gjerne med på din vekstreise!
Ha en riktig god sommer med velfortjent rekreasjon, men
også tid til et skritt tilbake for refleksjon.