article banner
Grant Thornton Informerer 2/23

Grant Thornton Informerer 2/23

Monica Møyland Ulstein Monica Møyland Ulstein

Kjære leser!
Mitt navn er Monica, og min reise hos Grant Thornton startet for snart ti år siden. På den tiden har jeg utviklet meg sammen med selskapet, og leder nå vår tjenestelinje innenfor regnskap og BPS (Business Process Solutions).

Årsoppgjøret 2022 nærmer seg slutten, og for vår bransje betyr dette normalt en roligere tid med rom for refleksjon og vurdering av året så langt. Hva er viktig for oss, og hva er viktig for våre kunder?

Som ny leder av Grant Thornton Økonomiservice, er det viktig for meg at vi som arbeidsgiver gir rom for utvikling hos våre ansatte og ser verdien i hva hver og en kan bidra med. Dette er også en stor fordel for våre kunder; at vi som rådgivere er dynamiske i måten vi jobber på, ser muligheter og utvikler oss parallelt med våre kunder. Vi skal realisere potensialet for vekst!

Et steg på veien til utvikling og vekst er åpenhet, kommunikasjon og refleksjon. I denne utgaven kan du lese om åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger og hva dette innebærer.

Hvilke konsekvenser får vår måte å jobbe på – våre retningslinjer og organisering – på samfunnet rundt oss og kundene vi samarbeider med? Hvilke krav stiller dette til oss som revisor eller regnskapsfører?

Jeg er stolt av å være en del av et selskap som leverer høy kvalitet til både ansatte og kunder. Uten muligheten til å utvikle oss faglig og personlig, hadde det vært vanskelig å levere på det nivået vi i Grant Thornton gjør hver eneste dag.

Når vi nå nærmer oss sommer og ferietid, håper jeg du også kan få tid og mulighet til å reflektere over hva som er viktig for deg og din virksomhet, og hvilke konsekvenser dette kan ha for andre.

 
God lesning, og riktig god sommer!