article banner
Grant Thornton Informerer 3/16

Grant Thornton Informerer 3/16

Lars Pløen Lars Pløen

Høsten er i gang for fullt, og for meg er denne høsten særlig spennende da jeg og Rakhee Sethi, leder for Grant Thornton Økonomiservice (tidligere GTMC), nå har trådt inn i Grant Thornton Norges partnerskap.

Jeg er Lars Pløen, og med over 21 års erfaring med rådgivning knyttet til skatt, selskapsrett, transaksjoner og restrukturering, håper jeg å bidra til å forsterke vår satsning innenfor skatt og avgift.

I denne utgaven av Grant Thornton Informerer kan du blant annet lese om følgende spennende temaer:
• Økonomisk hjelp fra foreldre har for mange unge blitt en nødvendighet for å komme inn på boligmarkedet. Det er flere måter å organisere hjelpen på, og det er forskjellige hensyn å ta.
• Fildelingstjenester er blitt mer og mer vanlige, både privat og i jobbsammenheng. Fordelene er mange, men det er også en del hensyn som må tas før en virksomhet går til anskaffelse av slike tjenester.
• Skattlegges rimelige aksjer til ansatte alltid som lønn? Hvordan verdsettes aksjene? Og får selskapet fradrag? Det er spørsmål som belyses i en artikkel om aksjer til ansatte til underpris.
• Kassasystemloven gjelder for leverandører av kassasystemer, og trer i kraft 1. januar 2017. Loven omhandler krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige.
• Arbeidstakere som har en ledende eller særlig uavhengig stilling, kan unntas fra de fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidens lengde, plassering og ytre grenser.
• Når to eller flere virksomheter skal anskaffe noe i fellesskap, vil fakturaen normalt bli stilet til en av virksomhetene. I slike tilfeller vil de enkelte virksomhetene oppnå fradradragsrett for deres forholdsmessige andel av anskaffelsen, under forutsetning av at særskilte dokumentasjonskrav er oppfylt.

Jeg håper at du finner flere av de ovenstående temaene nyttige for din bedrift. I tillegg anbefaler jeg å lese om den nye Skatteforvaltningsloven som er vedtatt. Med den er forvaltningsreglene som gjelder for skatt og avgift nå samlet i en felles lov.

God lesning, og fortsatt god høst!


Lars Pløen
Partner | Head of Tax
Grant Thornton