article banner
Grant Thornton Informerer 3/20

Grant Thornton Informerer 3/20

Anne Jorun Oldereid Anne Jorun Oldereid

Dette siste halvåret har påvirket oss alle, i større
eller mindre grad. Det er kommet en rekke tiltak
fra myndighetene ment for å lette situasjonen for
næringsdrivende som lider økonomisk som følge av
korona-krisen.

I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du lese
forskjellige tidsaktuelle artikler, blant annet finner du en
god oversikt over hvilke støtteordninger som er på plass
for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Visste du for
eksempel at fristen for å søke «kontantstøtte» for juni, juli
og august er 31. oktober?

Hvis din bedrift har mottatt «kontantstøtte» fra
myndighetene, skal den underliggende søknaden
bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.
Denne bekreftelsen skal fremlegges «ved forespørsel»
fra skattemyndighetene, eller senest ved levering av
årsregnskapet for 2020, eventuelt ved levering av
Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020
dersom bedriften ikke er regnskapspliktig. Dersom din
bedrift har søkt om kompensasjonsordning, så hjelper vi
deg gjerne med slike bekreftelser.

For virksomheter som i år går med underskudd er det
viktig å vite at det ved årets skatteavregning kan være
mulig å få skatteverdien av underskuddet utbetalt. Det
er også muligheter for å få utsatt skatte- og avgiftskrav
dersom bedriften din har betalingsproblemer som følge
av koronaepidemien.


I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du
også lese om regler for hjemmekontor, hvordan du bygger
opp motstandskraft i en utfordrende tid, og hva kroppen
har behov for av næring under og etter trening. Vi har
også samlet mye faglig informasjon om aktuelle temaer
på vår hjemmeside www.grantthornton.no. Det er som
vanlig mulig å kontakte oss i Grant Thornton på e-post
eller telefon. Vi er klare til å veilede deg videre!

God lesning!

Anne Jorun Oldereid