article banner
Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 4/19

Kjære Leser,


Har du kontroll på regelverk og rapporteringsplikter som gjelder din virksomhet?

Skatteetaten har hver høst en årskonferanse med gjennomgang av en rekke nyheter og særlige aktuelle temaer samt kontrollvirksomhet og resultater fra dette arbeidet. Denne gangen ble det informert om erfaringer fra en såkalt kunnskapskontroll på lønnsområdet blant virksomheter med stort innslag av utenlandske arbeidstakere.

Kontrollen viste blant annet store avvik og mange feil når det gjelder behandling av kost og losji, føring av timelister, skattetrekk, innhold i arbeidsavtaler, i tillegg til manglende avtaler med utenlandske underleverandører og mangler når det gjaldt rapportering av oppdrag til
skattemyndighetene.


Virksomhetene ble intervjuet og på spørsmål om hva de anså som de største utfordringene i forbindelse med virksomheten, var det konkurranse (prispress), manglende betaling og krevende kunder som ble oppgitt av de fleste.


Det var svært få som nevnte forståelse og etterlevelse av regelverk som en utfordring.


Resultatet av kontrollen viser imidlertid at regelverket i stor grad ikke etterleves på mange områder. Hva skyldes så dette? Vi tror de aller fleste virksomhetsutøvere har et ønske om og etterstreber så godt de kan å følge regelverk som er relevant for dem. Det er ikke her skoen trykker.
Vi tror at det i stor grad skyldes for lite kunnskap om regelverket og at mange rett og slett ikke er klar over at de gjør ting feil.


For de aller fleste som driver virksomhet, er det de daglige gjøremålene som sluker det meste av tiden.


Å holde tritt med regelverk, som også er i stadig endring, blir det ikke så mye tid til. Når skattemyndighetene kommer på kontroll, kan imidlertid feil og mangler som avdekkes koste dyrt.

Det kan derfor være en god investering å sette bort enkelte oppgaver til profesjonelle aktører, eller få tilstrekkelig rådgivning, for å sikre korrekt rapportering.
Grant Thornton kan bistå på alle områder knyttet til dette.


Er du usikker på om din rapportering er korrekt, eller se
du at det kan være nyttig med bistand til enkelte løpende oppgaver, ta kontakt med oss og vi vil gi deg den hjelpen du trenger. Da kan du fokusere på det du kan best, nemlig å drive din virksomhet.


Et av hovedformålene med GT Informerer er å holde deg oppdatert på relevante fagområder og i dette nummeret kan du blant annet lese om ansvar ved styreverv, siste frist for overføring til aksjesparekonto, pendlerfradrag, vitamintips, utforming av stillingsannonse og dessuten en nyttig veileder til årsoppgjøret.

Håper denne utgavens artikler er til både nytte og glede.

Nøl ikke med å ta kontakt, dersom det er noe vi kan hjelpe deg med.

God lesning!


Heidi Sulusnes
Advokatfullmektig
Grant Thornton Norge