article banner
Statsbudsjettet 2019

Eiendomsskatt

Lars Pløen Lars Pløen

Det foreslås at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

I dag kan kommunene selv fastsette formuesverdien for boligeiendommer. Det er nå foreslått at det skal være obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier ved verdsettelsen av boligeiendommer. Når det gjelder fritidseiendommer kan kommunene inntil videre fastsette formuesverdien for disse lokalt da det per i dag ikke er en ensartet metode for å anslå markedsverdien av den enkelte fritidseiendom slik det er for boliger.

Det foreslås også at det fastsatte formuesgrunnlaget basert på SSBs boligverdier må reduseres med minst 30 %, noe som er 10 % økning sammenlignet med dagens regel.