article banner
Webinar

Hva bør man tenke på i en krisesituasjon?

De fleste av oss har alle stått ovenfor en eller annen krise. En krisesituasjon karakteriseres av stor usikkerhet og situasjonen er uoversiktlig. Hvordan skal man håndtere situasjonen slik at man kommer gjennom krisen på en best mulig måte? Hvordan kan man håndtere krisen slik at den har minst mulig negativ konsekvens for virksomheten?

I dette webinaret vil Frode Andersen gå gjennom en modell som hjelper deg og din virksomhet å få overblikk over krisesituasjonen man befinner seg i og hvilket grep man kan ta på veien. Han vil også dele sine tanker og erfaringer med å håndtere kriser.