For oss er det viktig å gi deg som kunde en merverdi av revisjonen i tillegg til å levere en høykvalitativ revisjon av et årsregnskap. Vi synes det er viktig å se utover bokføringen og fokusere på din virksomhet som helhet og de avtaler som ligger til grunn for bokføringen.I Grant Thornton er hvert revisjonsteam nøye utvalgt for å inkludere tilpasset bransjeerfaring og erfaringsnivå avhengig av oppdragets vanskelighetsgrad. Ved behov involveres også spesialister innenfor skatt, verdsettelse, regnskap, IT-sikkerhet for å bidra til deres bærekraftige vekst.Hele teamet er aktivt involvert i planleggingen og utførelsen av revisjonen, for å gi deg som kunde direkte tilgang til kvalifiserte medarbeidere og de som har mest erfaring og forståelse for akkurat din virksomhet og din forretning.

Tydelig rapportering

Vårt mål er at rapporteringen til styret og ledelsen skal være tydelig, direkte og nyttig.

Revisjon som gir mer enn revisjonsberetning

Gjennom revisjonen opparbeider vi oss en genuin kunnskap om din virksomhet. Vi anvender oss av denne kunnskapen for å kunne levere gode råd når det gjelder risikohåndtering, skatt, rutiner, utbytter og foreslå forbedringer. Vår ambisjon er alltid å komme med verdifulle forslag slik at ditt foretak skal kunne vokse og utvikles.