Hva bør man tenke på i en krisesituasjon?

De fleste av oss har alle stått ovenfor en eller annen krise. En krisesituasjon karakteriseres av stor usikkerhet og situasjonen er uoversiktlig. Hvordan skal man håndtere situasjonen slik at man kommer gjennom krisen på en best mulig måte? Hvordan kan man håndtere krisen slik at den har minst mulig negativ konsekvens for virksomheten?

I dette webinaret vil Frode Andersen gå gjennom en modell som hjelper deg og din virksomhet å få overblikk over krisesituasjonen man befinner seg i og hvilket grep man kan ta på veien. Han vil også dele sine tanker og erfaringer med å håndtere kriser.

Når: Onsdag 29. april
Tid: kl. 09.00-09.30
Sted: Webinar

Webinaret er gratis, Velkommen!

Om foredragsholder
Frode Andersen Frode Andersen er Partner i Grant Thornton. Han har mer enn 30 års erfaring som revisor og rådgiver, og har gjennom sitt arbeid sett flere ulike virksomheter som vært i forskjellige typer av kriser. I tillegg har han lang erfaring med å jobbe med flere toppidrettsutøver innen langrennssporten. Frode har også ledelsesutdanning fra Oxford University.

Niklas Blixt
  • kl 09.00-09.30
  • Webinar
Tel: +4740081676 Contact: