article banner
Women in business

Women in business 2021

Grant Thornton Women in Business er en internasjonal studie som utforsker synspunkter og forventninger på over 10 000 selskaper hvert år fra 35 land. Spørreskjema oversettes til lokale språk og undersøkelser gjennomføres både som telefonintervjuer og som nettbaserte undersøkelser. Både børsnoterte selskaper og privateide selskaper deltar i IBR-studien. Ledere, styremedlemmer og andre ledende ansatte fra alle næringer ble intervjuet for forskning.