article banner
Kvinner i ledelse

Fra løfter til innfrielse

Kvinner i ledelse: Fra løfter til innfrielse

I Norden har vi kommet langt i oppnåelsen av balanserte ledergrupper. Men fortsatt har mange norske selskaper en vei å gå. Disse bør lære samme lekse som de fleste bedrifter i verden: At der de fleste ledere er menn, appellerer ikke lederegenskapene som søkes, til flertallet av kvinnelige kandidater.

For å markere FNs internasjonale kvinnedagen 8. mars, presenterte The Economist forrige uke "glasstak-indeksen", som tar sikte på å avdekke hvor kvinner har de beste sjansene for likebehandling i arbeidslivet. Indeksen kombinerer data om høyere utdanning, arbeidsdeltakelse, lønn, barneomsorgskostnader, fødselspermisjonsrettigheter, høyere utdanning og representasjon i ledende stillinger. Nytt av året er farsrettigheter som kommer inn som en ekstra målenhet.

Ikke overraskende kom de nordiske landene, Island, Norge, Sverige og Finland på topp sammenlagt. I disse landene er kvinner til stede i arbeidsstyrken på lignende vilkår som menn. Norges lønnsgap mellom menn og kvinner (6,3 prosent) er under halvparten av OECD-gjennomsnittet (15,5 prosent).

På bunnen av rangeringen er Japan, Tyrkia og Sør-Korea, der menn er mer sannsynlig enn kvinner til å ha universitetsgrader, til å være i arbeid og til å inneha lederstillinger. Lønnsgapet der er stort, og på de fleste parameterne er de langt bak de nordiske landene. I Norden er vi så heldige å ha et samfunnsengasjement for likestilling som stammer langt tilbake i tid. Dessverre er bildet i resten av verden et helt annet.

Dette andre bildet, som tegner en langt tregere utvikling for kvinner i ledelse, reflekteres også i Grant Thorntons ferske globale undersøkelse, «Women in Business 2016». Rapporten analyserer kvinners opptak til ledende stillinger de siste 12 månedene. Den dekker 36 land og bekrefter at utviklingen på dette området ikke går i den takten man ønsker: En av tre bedrifter over hele verden har ingen kvinner i lederstillinger, og av landene som deltar i studien finner vi lavest kvinneandel i bedriftsledelse i Japan (7 prosent), Tyskland (15 prosent) og India (16 prosent).

I følge rapporten er det ulike motivasjoner som driver menn og kvinner til å søke lederstillinger og man verdsetter også forskjellige egenskaper hos ledere.

rich text with image

Lederes evne til å kommunisere og inspirere blir høyt verdsatt av kvinner i undersøkelsen. Videre avslører intervjuene at kvinner rangerer det å ha en god mentor som den viktigste støtten for å lykkes som leder. Det å bli anerkjent og å tjene mer, er en større driver for kvinner enn for menn:

rich text with image

 Til tross for en generell fremgang globalt for kvinner i ledelse, ser vi at kvinnelige ledere har en tendens til å være i støttefunksjoner. De fleste kvinner i toppledelsen er HR-direktører (23 prosent), finansdirektører (21 prosent) eller markedsføringsdirektører (11 prosent). Bare 9 prosent er administrerende direktører.

rich text with image

HR- direktør i Grant Thornton USA, Pamela Harnes tar selvkritikk: - Hvis vi skal knekke utfordringen med å få flere kvinner i ledelse, må vi ha flere kvinner som tjenestegjør i selve driften. Kvinner bør ikke kun være i støtteroller som HR og markedsføring. De må styre driften og ha eierskap til tallene (overskudd/underskudd) i selskapet.  

Business-caset for kjønnsbalanse i ledergrupper er allerede etablert. Det reduserer risikoen for «gruppetenking» og åpner flere muligheter for vekst. Til tross for dette har en tredel av de undersøkte bedriftene fortsatt ingen kvinner i toppledelsen. Gitt at de fleste ledere er menn, vil den lederstilen som utvises, og de lederegenskapene som søkes, trolig være formet av et mannlig syn på hva det vil si å lede. Dette synet appellerer ikke til mange kvinnelige kandidater og kan medføre at færre kvinner søker seg til lederstillinger, i bedrifter der det virkelig er behov for dem.  

Flere mannsdominerte selskap i Norden kan også ha fordel av å ta lærdom av disse funnene. Alle er vi tjent med å kunne høste av fordelene av et mangfoldig og balansert lederteam.

Women in business: turning promise into practice

Les den globale rapporten...