article banner
Blogg

AI og Digitalisering - en trussel eller en velsignelse?

rich text with image

AI og Digitalisering vil og er i ferd med å endre mange bransjer inkludert regnskaps- og revisjonsbransjen. Undersøkelser viser at nettopp regnskaps -og revisjonsbransjen kanskje er de som i størst grad vil påvirkes av digitalisering og automatisering. For oss er automatisering av våre prosesser ikke en trussel men bare en forutsetning som vi må forholde oss til. På mange vis bidrar denne forutsetningen, sammen med andre forhold til at vi må endre oss – vi må ha ledere som er transformelle og som omfavner endringer og nytenking samt at de legger til rette for autonomi for medarbeiderne.

Regnskaps – og revisjonsbransjen har definitivt en del repetitive oppgaver som med fordel kan automatiseres. Når vi mister en del arbeidsoppgaver gjennom automatisering ser vi det som en fantastisk mulighet til å kunne utvikle andre egenskaper hos våre medarbeidere.  Vi skal bevege oss fra å være produsenter til å bli en mer verdiskapende aktør for våre medarbeidere, kunder og samfunnet for øvrig. Digitaliseringen gjør det mulig for oss å ha større fokus på verdiskapende aktiviteter – hvor menneskelige egenskaper settes i fokus.

I praksis har det ført til at vi i større grad fokuserer på hvordan vi skal bidra i samfunnet og hvordan vi kan hjelpe kundene til å utvikle seg og nå sitt potensial og da trenger vi medarbeider som har sterke relasjonelle, emosjonelle og kommunikative evner samt coaching ferdigheter.

I det ligger det at vi har som mål å rekruttere og utvikle medarbeidere som besitter egenskaper og verdier vi leter etter og som er i stand til å identifisere seg med og virkelig leve våre verdier som Omtenksomme, Relasjonsbyggende og Kunnskapsdelende mennesker.

I rekrutteringen kan man se for seg en todeling – det ene er ansettelse av teknologer som sikrer at vi har tilstrekkelig kompetanse til å utnytte og fornye teknologi og det andre er ansettelse av medarbeidere med gode «people skills» som gjerne har forskjellig bakgrunn og erfaringer. Felles for alle våre ansettelser er at vi ser etter mennesker som har et godt faglig nivå i tillegg til egenskaper og verdier som vi tror vil passe inn hos oss og som vil bære våre verdier frem og som assosierer seg med vår visjon.

I intervjuprosessen er det lite fokus på å teste kandidaten faglig, hovedfokuset er å prøve å få en oppfatning om hva som er viktig for dem og om det er noe som vi også identifiserer oss med. Først og fremst vil våre intervjuer handle om verdier, kultur og engasjement. Vi forsøker i alle situasjoner å ha et sterkt fokus på våre verdier og ønsker å skille oss ut gjennom tro på varme menneskelige verdier.

Etter vår mening er AI og Digitalisering en velsignelse – Økt utnyttelse av teknologi gir oss mennesker større muligheter til å være det vi egentlig er aller best på – nemlig å være et menneske.