article banner
Grant Thornton Informerer 1/15

Grant Thornton Informerer 1/15

Leder

Velkommen til nytt Grant Thornton Informerer! Året 2015 er i full gang og byr
på mange spennende utviklingsmuligheter for våre kunder så vel som oss i Grant
Thornton.


Grant Thorntons outsourcingsavdeling (GTMC) har vært i vekst de siste
årene. Fra å være 5 medarbeidere i 2012 har vi nå vokst til 17 medarbeidere. Vår
kundeportefølje består av alt fra enkeltpersonforetak til store internasjonale selskap. Vår
hurtige vekst og stabile resultater har gjort at vi er kåret til Gaselle-bedrift to år på rad.

Den relativt sett stabile og sterke norske økonomien trekker til seg utenlandske
investorer og ønsket om å starte virksomhet i Norge er stort. Dette medfører også at
behovet for en samarbeidspartner med spesial-kompetanse innen fagfeltet er ettertraktet.
GTMC får stadig henvendelser fra utenlandske aktører som ønsker hjelp med
etablering i Norge og vi har over tid opparbeidet oss spesialkompetanse innenfor dette
fagområdet. Vi hjelper slike selskaper med alt fra riktig valg av selskapsform, søknader
om D-nummer og skattekort til tollkreditt og etterlevelse av rapporteringsplikter.

I disse årsoppgjørstider har alle selskap så vel som regnskapsbransjen i år måttet
gjøre en ekstra innsats i forbindelse med den nye A-ordningen. For oss har dette medført
mye tid til å bistå våre kunder samt søke hjelp og veiledning hos Altinn og Skatteetaten.
Den første A-meldingen er nå levert og erfaring tilsier at utfordringene ble
mindre enn forventet – sett bort fra innleveringen knyttet til våre utenlandske kunder.
For disse savner vi fortsatt svar på en del spørsmål, som vi har stilt Skatteetaten. Når det
er sagt, kommer den aller største utfordringen når den første 2 månedlige perioden er
over og skatt og arbeidsgiveravgift skal avstemmes og betales for første termin (januar
og februar 2015). Vi vil følge utviklingen her tett, så ta gjerne kontakt med oss dersom
spørsmål.


Årsoppgjørstid er også utbyttetid! De nye reglene og presiseringer rundt beregning
av utbytte skaper en del utfordringer. Man skal være klar over at det er styret
som er ansvarlig for at utbyttet er beregnet riktig og at det er flere fallgruver
å gå i. Dersom det for eksempel gis lån til daglig leder etter 31.12.14 og
før ordinær generalforsamling, så kan dette redusere utbyttegrunnlaget for
2014! I tillegg må styret vurdere om selskapet har forsvarlig egenkapital
samt likviditet til å utbetale utbytte. Dette er et av temaene som blir tatt
opp i denne utgaven av bladet. Vi anbefaler at du rådfører deg med din
kontaktperson hos oss før beslutning om utbytte tas.

Vi håper at dere vil ha nytte av temaene som blir tatt opp i denne
utgaven av GT informerer.

Rakhee Sethi
Daglig leder, Grant Thornton Management Consulting AS