article banner
Grant Thornton Informerer 1/17

Grant Thornton Informerer 1/17

De fleste av oss som driver egen virksomhet er opptatt med daglige operasjonelle gjøremål. Ofte tar vi oss ikke nok tid til å tenke på om vi tar virksomheten den veien vi egentlig ønsker.


I Grant Thornton erfarer vi at mange bedriftseiere har tanker om hva man vil og ønsker med virksomheten, men få har strukturert og dokumentert dette på en nyttig måte.

Det å ta et skritt til siden for å vurdere hvor vi er i dag og hvor vi vil, kan danne grunnlaget for videre vekst og utvikling. Ved å sette ned på papiret hva som er ambisjonene, mulighetene og begrensningene for virksomheten, og hva man som eier ønsker, og ikke ønsker, vil man få frem et eierdirektiv som peker ut kursen videre. Gjennom en slik øvelse blir det tydelig hva som bør være fokuset fremover, hva man har lykkes med så langt, og hva man må gjøre for å nå de målene man har satt seg. Det er flere forhold i virksomheten som kan være relevante for deg som eier å vurdere, blant annet:

• Er de interne prosessene effektive?

• Har vi tilstrekkelig finansiering for videre utvikling?

• Hvordan realiserer vi de strategiene vi har?

• Klarer vi å tiltrekke oss og beholde nøkkelpersoner?

• Skaper selskapet verdier for eierne?

• Håndterer vi risiko og regelverk på en god måte?


Vi i Grant Thornton har god erfaring med å hjelpe virksomheter å nå sine mål. Gjennom bistand med utforming av et eierdirektiv og kartlegging av eiernes ønsker, vil vi bidra til at det settes fokus på din bedrifts suksessfaktorer og risikoer. Eierskapsdirektivet gir et solid grunnlag for hvordan din bedrift skal nå ambisjonene og målene for deg som eier og for andre interessenter i virksomheten.

Vi ønsker å komme i tettere dialog med deg som bedriftseier, slik at vi til enhver tid kan dekke dine behov. Eierskapsdirektivet kan være et viktig verktøy for å hjelpe din bedrift til å vokse videre. Velkommen til en uformell prat om dette!


Frode Andersen

Partner Grant Thornton