article banner
Grant Thornton Informerer 2/14

Grant Thornton Informerer 2/14

Jan Møller Jan Møller

Leder

Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for de fleste er det kun uker
igjen før en velfortjent ferie kan starte. Hovedfristen for selvangivelsene er
nå utløpt og mange har fått levert innen fristen, men det er også mange
som ikke har levert enda. Årsakene til dette er selvsagt flere og jeg vil her
rette oppmerksomheten på en mulighet som kanskje ikke mange nok vet
om – avvikende regnskapsår.

Et avvikende regnskapsår innebærer en avslutningsdato forskjellig fra 31.12.
Regnskapsloven åpner for fritt bruk av avvikende regnskapsår dersom dette
på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi.
Har ditt foretak sesong som går over nyttår, bør denne muligheten
absolutt ses på! Videre kan filialer eller foretak eiet fra utlandet fritt benytte
samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Til sist kan Skattedirektoratet
innvilge avvikende regnskapsår etter søknad.

Hvorfor benytte avvikende regnskapsår? At en selv ikke har tid til å prioritere
en omfattende regnskapsavleggelse midt i den travleste sesongen er et
innlysende argument. Et annet argument er kapasitet hos regnskapsfører
og revisor. Disse vil ofte ha bedre kapasitet til å bistå og gi råd utenfor
høysesongen som strekker seg fra februar til juni. Jeg vil oppfordre til å
ta kontakt med din kontaktperson hos oss og diskutere mulighetene for
bruk av avvikende regnskapsår!

Selv om selvangivelsen er innsendt eller blir innsendt før sommerferien, så
husk også å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvorfor ikke
gjøre dette også innen sommerferien? Ta kontakt og vi hjelper deg!

Minner til slutt om vårt gratisseminar – Hvorfor eies av Private Equity?
Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Neste nummer kommer i oktober, så jeg ønsker alle våre kunder og
forbindelser en riktig god sommer!

Jan Møller
Managing Partner / Daglig leder
Grant Thornton Revisjon AS