article banner
Grant Thornton Informerer 2/16

Grant Thornton Informerer 2/16

Sommeren nærmer seg med stormskritt og for de fleste er det kun uker igjen før en velfortjent ferie kan starte.


Hovedfristen for selvangivelsene er nå utløpt og mange har fått levert innen fristen, men det er fortsatt en del om ikke har levert enda. Årsakene til dette er selvsagt varierte, men en mulighet som kanskje ikke mange nok vet om, og som muligens ikke er vurdert, er «avvikende regnskapsår».


Et avvikende regnskapsår innebærer en avslutningsdato forskjellig fra 31.12. Regnskapsloven åpner for fritt bruk av avvikende regnskapsår dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Har ditt foretak sesong som går over nyttår, bør denne muligheten vurderes. Videre kan filialer eller foretak eiet fra utlandet fritt benytte samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. I tillegg kan Skattedirektoratet også innvilge avvikende regnskapsår etter søknad.
Det er flere grunner til at enkelte virksomheter bør benytte avvikende regnskapsår. Mangel på tid til å prioritere omfattende regnskapsavleggelse midt i den travleste sesongen er en åpenbar begrunnelse. Et annet argument er mangel på kapasitet hos regnskapsfører og revisor. Disse vil ofte ha bedre kapasitet til å bistå og gi råd utenfor høysesongen som strekker seg fra januar til juni. Ta derfor kontakt med din kontaktperson hos oss for å diskutere mulighetene for bruk av avvikende regnskapsår.
Selv om selvangivelsen er innsendt før sommerferien, så husk også å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Fra og med i år denne fristen blitt fremskyndet til 31. juli, noe som medfører at selskaper har en hel måned mindre enn før til å sende inn regnskapene sine. Det er derfor en fordel å levere inn regnskapet før man tar sommerferie! Ta kontakt, så hjelper vi deg!


Minner til slutt om vårt spennende gratisseminar i samarbeid med Dagens Næringsliv Gründer Event, til alle våre kunder.
Besøk vår nettside for mer informasjon.

Neste nummer kommer i oktober, så jeg ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig god sommer!


Rakhee Sethi
Daglig leder
Grant Thornton Management Consulting