article banner
Grant Thornton Informerer 2/18

Grant Thornton Informerer 2/18

Erik Tolo Fostervold Erik Tolo Fostervold

Kjære leser

Da har våren kommet, passert og vi er på god vei inn i sommeren. Sommeren er den årstiden som i vår profesjon gjerne er blitt ansett som en rolig tid, og til dels stemmer dette fortsatt. Samtidig har mange av våre kunder innen revisjon avvikende regnskaps- og rapporteringsperioder mens våre kunder innen økonomiservice har et løpende sesonguavhengig behov for leveranser og oppfølging. Ikke minst er behovet for juridisk bistand fra vår skatteavdeling høyt året gjennom. Den kontinuerlige endringen av det rammeverket vi arbeider innenfor tar imidlertid ikke sommerferie, og vi har et stadig behov for læring og oppdatering. Helt rolig blir sommeren altså ikke!

Vi har nå hatt tilhold i våre nye flotte lokaler i Kirkegata 15 et halvt år og flere av våre kunder har avlagt oss hyggelige besøk. I en stadig mer digital hverdag skjer mye av kommunikasjonen og dataoverføringen uten fysisk kontakt, men vi setter likevel stor pris på personlig omgang med alle våre kunder og ser svært gjerne at flere kommer innom på besøk når det måtte passe. Dette være seg nåværende kunder, men selvsagt også alle dere som ennå ikke har relasjoner inn mot oss.

Denne utgaven av Grant Thornton informerer setter blant annet søkelys på SAF-T og GDPR.
SAF-T er kort sagt et standardformat for utveksling av regnskapsdata mellom ulike finansielle systemer. Dette for blant annet å forenkle bokettersyn, dataanalyser og arkivlagring.

Vi ser frem til mulighetene som et standardformat innebærer og vil arbeide med å finne gode løsninger for å utnytte dette på en effektiv måte – til alles beste! Ikrafttredelse er nå satt til senest 1. januar 2020.
GDPR, de nye personvernreglene for Norge og Europa, er noe alle virksomheter må ha kontroll på. Sannsynlig dato for ikrafttredelse er 1. juli 2018, hvilket tilsier at det kontinuerlige arbeidet med forordningens innhold og betydning for oss alle nå bør være i gang.

Besøk oss gjerne eller ta kontakt på annen måte, så skal vi vise deg våre sømløse tjenestelinjer innen revisjon, økonomiservice, skatt og rådgivning. Ikke minst vil vi gjerne fortelle dere mer om det som virkelig skiller oss fra våre konkurrenter; Vår unike kompetanse innen rådgivning og hvordan vi sammen kan legge til rette for at du setter deg mål – og når dem!


Erik Fostervold

Partner Grant Thonton Norge