article banner
Grant Thornton Informerer 2/21

Grant Thornton Informerer 2/21

Madeleine Rande Madeleine Rande

Hei, mitt navn er Madeleine, og jeg jobber med People & Culture i Grant Thornton Norge. Denne uken vil jeg dele noe fra min arbeidshverdag og hvordan vi jobber med kultur og mennesker hos oss.

Vi i Grant Thornton har et sterkt fokus på mennesker og kultur, og vi jobber hele tiden med å forbedre ansattreisen hos oss. Det vil si den reisen en ansatt opplever fra første gang de hører om oss, i den perioden de er hos oss, til etter at de eventuelt har gått videre til nye utfordringer.

Vi ønsker at verdiene våre, som er Omtenksomhet, Relasjonsbygging og Kunnskapsdeling (ORK) skal gå igjen i alle ledd i vår ansattreise. Disse verdiene er med på å tiltrekke oss gode kandidater, og det er viktig for oss
at ansatte opplever at disse verdiene står sterkt hos oss gjennom hele ansettelsesforholdet.

Tidlig i ansattreisen kommer onboarding, som vi anser som ekstremt viktig. Vi vet at ansatte som opplever stor grad av sosialisering, mellommenneskelige forhold og involvering fra første stund vil trives bedre
og prestere bedre. Det er også større sannsynlighet for at de blir lenger i selskapet hvis de opplever en sterkere tilknytning. En annen viktig del i ansattreisen er Performance Management, hvor læring, utvikling,
feedback og engasjement står sentralt. Å bygge en tilbakemeldingskultur i organisasjonen er også veldig viktig. For å lykkes med dette, krever det høy
grad av psykologisk trygghet og tilrettelegging for tilbakemeldinger.

Lykkes vi med dette, kan de ansatte videreutvikle seg på en positiv måte. De vil føle at de blir hørt og at deres stemme er viktig, noe som bidrar til nytenking og innovasjon som bringer organisasjonen videre.

Vi har den siste tiden levd med stor usikkerhet, og det har
vært viktigere enn noen gang å se de ansatte, bry seg
og anerkjenne jobben de gjør. Å ta vare på menneskene
i vår organisasjon har vist seg å bli noe av det viktigste
gjennom denne pandemien.

Om du ønsker å oppnå gode bedriftsresultater gjennom et sterkt fokus på mennesker og kultur, kan vår avdeling innen People & Culture hjelpe deg med å forbedre din ansattreise og til å tiltrekke, utvikle og beholde dine
medarbeidere.

Jeg håper du synes det var interessant å lese om våre tanker rundt ansattreisen. Bare ta kontakt om du vil høre mer eller om det er noe du lurer på.

God lesning!