article banner
Grant Thornton Informerer 2/22

Grant Thornton Informerer 2/22

Jan Møller Jan Møller

Tilbake til normalen, eller?


Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og vi nærmer oss frister for innlevering av Skattemelding og Årsregnskap.


Bransjeforeningene for regnskapsførere og revisorer søkte Finansdepartementet om utsatte frister for henholdsvis alle selskaper og en mindre del av revisors kunder. Dette med bakgrunn i høyt sykefravær grunnet korona i årets første måneder.

Finansdepartementet avslo søknaden.

Det betyr i skrivende stund at det ikke er mulighet for utsatte frister! For Skattemeldingen var det dog mulig å oppnå utsatt frist til 30.6 ved søknad og noen benyttet seg av dette.


Vi – i tett samarbeid med deg som kunde – får bare stå i det og jobbe mot fristene slik de var pre-korona for å komme tilbake til «normalen».

Det har vi egentlig bare godt av!

Men – er det på tide å gjøre noe med denne «normalen» der omtrent alle selskaper har frister på samme tid? Er det ønskelig, effektivt, hensiktsmessig eller bærekraftig om du vil?

Jeg mener nei.

La alle selskap få bruke det regnskaps- og skatteåret de selv ønsker, og levere inn Skattemelding og Årsregnskap noen måneder etter DITT regnskapsår.


Vi i Grant Thornton avslutter våre regnskaper pr. 31.8 da det passer best for VÅR virksomhet. Har du tenkt på hva som egentlig passer best for DIN
virksomhet?

Ta gjerne kontakt med oss for diskusjon og sparring rundt dette. Kanskje kan det være gunstig for din virksomhet å endre regnskapsår?


God lesning!

Jan Møller
Managing Partner
Grant Thornton Norge