article banner
Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 3/19

Kjære leser,
Da står høsten for tur og vi kryper innomhus etter en fin og avslappende sommer. Batteriene er ladet, men med høsten kommer også forkjølelsesesongen. Vi har i denne utgaven lagt ved en artikkel med 10 kostholdsråd for å unngå snue og influensa. Håper det vil hjelpe.

1. juni i år ble gjeldsregisteret lansert i Norge. Dette kommer som en konsekvens av at Norge er et av de landene i verden med høyest gjeldsgrad. Gjeldsregisteret skal holde orden på din totale usikrede gjeld slik at bankene har full oversikt over denne, når du søker om nye lån. Hvordan du bør forholde deg til dette nye registeret, kan du lese mer om i denne utgaven.

Vi ser dessverre en økning i rapporterte svindelforsøk.
Det kreves grundige undersøkelser når man står overfor investeringsmuligheter med en unormal høy estimert avkastning, og avgjørelser om raske pengeoverføringer bør utføres med varsomhet. Hvis en går på et tap som følge av svindel, kan det være vanskelig å vite om tapet er fradragsberettiget, derfor legger vi ved en artikkel om nettopp dette.

Vi opplever at bransjen vår er i en enorm omstilling. Vi beveger oss fra det velkjente begrepet B2B til H2H (Human to Human) hvor relasjonene menneskene imellom står i sentrum. Vi snakker om en emosjonell revolusjon. Vi i Grant Thornton har utviklet flere verktøy for å møte denne utviklingen. Hos oss kan for eksempel bedriftseierne gå inn i et «Owner’s room» for å snakke om utvikling og strategiske mål for eierne og bedriften. Hvordan kan man tilpasse seg og dra nytte av nye skifter? Kanskje vil et eierdirektiv for bedrifter med flere eiere være nyttig.

Et eierdirektiv hjelper styret og ledelsen med å forstå eiernes ønsker slik at det settes riktig fokus på bedriftens suksessfaktorer og risikoer. Eierskapsdirektivet gir et solid grunnlag for hvordan din bedrift skal nå ambisjonene og møte målene som er satt. Ta gjerne kontakt for en engasjerende samtale rundt dette!


God lesning!