article banner
Grant Thornton Informerer

Grant Thornton Informerer 1/19

Kjære leser!
Vi er inne i en hektisk periode med avslutning av
årsoppgjør og skattemeldinger. I denne prosessen er
det mange vurderinger som må gjøres og avgjørelser
som må tas. Har din virksomhet vurdert og fått utnyttet
alle fradragsmuligheter? Har alle inntekter kommet
med? Er alle nødvendige skatteskjemaer fylt ut, og
er det gitt riktige og fullstendige opplysninger til
skattemyndighetene?


I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du
blant annet lese om at det ennå ikke er for sent å sikre
seg skattemessig fradrag for inntektsåret 2018 når det
gjelder pensjonssparing, dersom du er næringsdrivende.
Dette fradraget er gunstig siden det ikke bare reduserer
alminnelig inntekt, men også trinnskatt og trygdeavgift.
Du finner også en nyttig artikkel som gir deg tips om
hvordan du skal unngå å bli ilagt tilleggsskatt.


Årsoppgjørstid betyr også høysesong for utbytte. I
forbindelse med årsoppgjøret besluttes som regel
ordinært utbytte, men i tillegg er både ekstraordinært
utbytte og tilleggsutbytte aktuelt for veldig mange
selskaper. Du finner en nyttig og svært informativ artikkel
som tar for seg hva slike utbytter er, og hvordan disse skal
regnskapsføres.
Er innleie av arbeidskraft aktuelt for din virksomhet? Dette
er et område hvor det er lett å trå feil, samtidig som det er
svært viktig å behandle dette riktig.


Les mer om både rettigheter og plikter i forbindelse med
dette i artikkelen «innleie av arbeidskraft».


I Grant Thornton er vi opptatt av at våre kunder skal
realisere det fulle potensialet både i virksomheten og
i enkeltmenneskene i virksomheten. Vi mener at dette
oppnås best gjennom proaktivitet og løpende kontakt
mellom virksomheten og dennes rådgivere. Vi tror at
dette skaper gode relasjoner og bidrar til at dine og din
virksomhets behov blir møtt til riktig tid, bidrar til vekst
og bedre resultater. Ta kontakt med oss for en hyggelig
samtale om din virksomhet, eller besøk oss i våre lokaler i
Kirkegata 15.


Jeg håper du finner denne utgaven av Grant Thornton
informerer både interessant og nyttig. Dersom du har
behov for ytterligere informasjon eller bistand, nøl ikke
med å ta kontakt med oss.
God lesning!

Heidi Sulusnes

Advokatfullmektig Grant Thornton Norge