article banner
Grant Thornton Informerer 4/22

Grant Thornton Informerer 4/22

Johanna Blixt Johanna Blixt

Vi begynner å nærme oss et årsskifte og med det også årsoppgjøret for 2022. For mange (inkludert oss i Grant Thornton) innebærer dette travle tider. Det kan derfor være ekstra bra å forberede seg så godt man kan og allerede nå sette seg inn i nye krav som kan påvirke ditt selskap.

Det blir et større fokus på bærekraft i samfunnet og med et mål om maks 1,5 graders temperaturøkning i henhold til Paris-avtalen, påvirker dette nye
standarder og krav til rapportering.


I disse dager blir det vedtatt nye direktiv i EU som stiller omfattende krav til rapportering på klima, sosiale forhold og forretningsetiske forhold (ESG).

Disse kravene kommer i starten kun å gjelde for de aller største selskapene, for så trinnvis å gjelde flere. Uansett om disse kravene ikke kommer til å gjelde deg, stilles det krav om at de større selskapene må kartlegge hele verdikjeden, slik at ditt selskap kan bli indirekte omfattet av disse kravene.

I denne utgaven opplyser vi om anbefalte forberedelser til årsoppgjøret, og tar også opp området bærekraft, hvilke krav som gjelder for
mindre selskaper og hva man bør tenke på. Med økte temperaturer og økte krav fra samfunnet kan bærekraftsrisikoen påvirke verdier du har i
selskapet.


Som nevnt tidligere inkluderer bærekraftsområdet mye mer enn bare klima, og åpenhetsloven som mange selskaper skal rapportere på for første gang
i år har som formål og styrke menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. I denne utgaven kan du også lese om kravene i henhold til
likestillings- og diskrimineringsloven og hva dere må kartlegge.

Jeg anbefaler alle å begynne å tenke på bærekraft og hvordan vi alle kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

God lesning!


Johanna Blixt
Senior Manager
Grant Thornton Norge