Interns i Grant Thornton Norge

Og vipps, så var tiden vår som interns i Grant Thornton over. Tiden flyr når man har det gøy.

Spenningen var stor da tiden for internship endelig var kommet. De kommende åtte ukene, henholdsvis fire uker i økonomiservice og fire uker i revisjon, skulle vise seg å være svært inspirerende og lærerike.Story 2 interns 2022.png

Økonomiservice

Vi ble tatt godt imot av våre to mentorer i økonomiservice, Benedicte og Linh. De ga oss god opplæring og oppfølging de fire ukene vi hadde i avdelingen. Her har vi vært gjennom en rekke spennende områder, både bokføring, avstemming, lønnskjøring og øvrig rådgivning. Vi har også innkalt til ekstraordinær generalforsamling, som del av den ene casen vi har jobbet med. Vi har i avdelingen både jobbet med caser og reelle kunder som har inspirert og lært oss mye. Under casearbeidet har vi også fått mye god hjelp av Kaja og Elise, noe vi er veldig takknemlige for. For å oppsummere, var dagene innledningsvis delt i to med opplæring i ulike temaer første halvdel, etterfulgt av selvstendig arbeid. Da vi var gjennom alle temaene, begynte casearbeidet der vi igjen praktiserte alt vi hadde lært, både på fiktive og reelle kunder. Vi må takke våre mentorer for all tiden de har satt av til oss, og ikke minst alt de har lært oss på denne korte tiden.

 Revisjon

Den siste halvdelen av internshipet foregikk i revisjonsavdelingen. Dette var et nytt fagfelt for oss alle, og det var knyttet mye spenning til disse ukene. Våre mentorer, Michael og Kristiane, har lært oss utrolig mye i denne perioden og tatt oss gjennom blant annet planlegging og en full revisjon. Vi begynte opplæringen med de nyansatte denne høsten, noe som har gitt rom for enda mer drøfting og refleksjon. I denne avdelingen jobbet vi hovedsakelig med reelle kunder, og gjennomførte planlegging og interimsrevisjon. Vi kom inn i en overgangsfase der nytt oppsett og nye arbeidsark skulle innføres. Dette har vært veldig lærerikt, og vi har kunnet dele erfaringer med de øvrige ansatte i revisjon. Det skal også nevnes at vi har fått være med på excelkurs, og fått mange gode tips og triks. Her har vi også lært verdien av pivottabeller til bruk i revisjonen.Vi må igjen takke våre mentorer for all tiden de har brukt på oss, og den gode opplæringen vi har fått.          

 Over all forventning

Grant Thornton gjenspeiler et åpent, inkluderende og sosialt miljø. Det er lav terskel for å stille spørsmål, og vi opplever at de ansatte er glade for å kunne hjelpe til. Som interns har vi fått være med på de sosiale aktivitetene for de nyansatte, og dette har blant annet vært dart, minigolf og fredagspils. Utover dette har vi også vært med på “GT 5K run”, en løpetur til inntekt for Røde Kors. Vi har følt oss veldig inkludert i perioden vi har vært i Grant Thornton, og vi har blitt godt kjent med de ansatte disse åtte ukene vi har vært her. Det er tydelig for oss at ORK-kulturen står sterkt I Grant Thornton, noe vi verdsetter høyt.

 Tusen takk for åtte utmerkede uker med mye læring og moro! Vi har fått et unikt innblikk i hvordan det er å jobbe som regnskapsfører og revisor denne tiden. Disse erfaringene vil være verdifulle når vi skal tilbake til skolehverdagen og ikke minst i fremtidig jobbsammenheng.

Tusen takk for oss!

Thomas, Jenny, Alexander og Ole Jakob